बैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (NEW)

बढुवा सूचना संशोधन गरिएको बारे

बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

प्रोयोगात्मक परिक्षाको परीक्षा स्थल परिवर्तन गरिएको सूचना

सवारी चालक प्रोयोगात्मक परीक्षा

बिशेष प्रतियोगितात्मक परिक्षाको अन्तिम नतिजा

बक्यौता सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता सेवाको लागि गुनासो व्यवस्थापन
मिति:

२०७० श्रवाण १ बाट लागु भएको महशुल दर तालिका
मिति: Shrawan, 2070

नयाँ धारा बितरण सम्बन्धी जानकारी काठमाडौं
मिति: Shrawan, 2070