Notices

पानी वितरण वा अन्य सेवा सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सम्पर्क नम्बरहरु – २०७८-०१-१५

खानेपानी उत्पादन, वितरण,टैंकर एवं ढल संचालन, लिकेज मर्मत सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगन गरिएको सूचना – २०७८-०१-१५

अत्यावश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी समस्या तथा गुनासोको लागि सम्पर्क नम्बरहरु – २०७७-०५-०३

ग्राहक आफैले धाराको मिटर अंक Online मार्फत टिपाउन सकिने सम्बन्धी सूचना (२०७७-०४-०३)

अत्यावश्यक सेवा (खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा) संचालन सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरु (२०७६-१२-१२)

खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगन गरिएको सूचना

Due Diligence Report Leak Repair and Maintenance KUKL NEP-3255

बक्यौता सम्बन्धी सुचना

उपभोक्ता सेवाको लागि गुनासो व्यवस्थापन

२०७० श्रवाण १ बाट लागु भएको महशुल दर तालिका
मिति: Shrawan, 2070

नयाँ धारा बितरण सम्बन्धी जानकारी काठमाडौं
मिति: Shrawan, 2070

Press Release from KUKL

विगतमा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति हुंदै आएकोमा २०६४ फागुन देखि संस्थागत