Notices

बार्षिक मर्मत सम्भर सम्बन्धमा – मुख्य कार्यालय – २०८०-०५-२७

मौजुदा सूचीमा दर्ताको फारम – मुख्य कार्यालय – २०८०-०४-०४

२०७९ फाल्गुन १ गते कार्यालय बन्द रहने बारेको सूचना – २०७९-१०-२९

खानेपानी वितरण तालिका सम्बन्धी सूचना – २०७९-०९-०४

महशुल भुक्तानी लगायत सेवाहरु बन्द रहने बारेको सूचना – २०७९-०८-०२

कार्यालय भवन सर्ने सम्बन्धि सूचना – ढल सञ्चालन महाशाखा – २०७८-११-१६

अनलाईन मार्फत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने बारे सूचना -२०७८-१०-१८

कार्यालय भवन सर्ने सम्बन्धि सूचना – त्रिपुरेश्वर शाखा – २०७८-१०-०६

कार्यालय भवन सर्ने सम्बन्धि सूचना – ललितपुर शाखा – २०७८-०९-२९

अनलाईन प्रणालीहरु प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गर्न सकिने बारेको सूचना – २०७८-०७-०१

ग्राहक अनलाईन गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगकर्ता म्यानुअल – २०७८-०७-०१

पानी वितरण वा अन्य सेवा सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सम्पर्क नम्बरहरु – २०७८-०१-१५

खानेपानी उत्पादन, वितरण,टैंकर एवं ढल संचालन, लिकेज मर्मत सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगन गरिएको सूचना – २०७८-०१-१५

अत्यावश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी समस्या तथा गुनासोको लागि सम्पर्क नम्बरहरु – २०७७-०५-०३

ग्राहक आफैले धाराको मिटर अंक Online मार्फत टिपाउन सकिने सम्बन्धी सूचना – २०७७-०४-०३

अत्यावश्यक सेवा (खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा) संचालन सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरु – २०७६-१२-१२

खानेपानी वितरण, टैंकर एवं ढल संचालन सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु स्थगन गरिएको सूचना -२०७६-१२-११

Due Diligence Report Leak Repair and Maintenance KUKL NEP-3255

बक्यौता सम्बन्धी सुचना

२०७० श्रवाण १ बाट लागु भएको महशुल दर तालिका
मिति: Shrawan, 2070

नयाँ धारा बितरण सम्बन्धी जानकारी काठमाडौं
मिति: साउन २०७०

Press Release from KUKL

विगतमा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति हुंदै आएकोमा २०६४ फागुन देखि संस्थागत