Procurement Notices

Invitation of Bids (National Competitive Bidding)-Main Office – 2080-12-23

Invitation for e-Bids for the Construction of Sewer Line – Waste Water Operation Division – 2080-11-27

Letter of Intent – Tripureshwor Branch- 2024-02-22

Invitation for Bids No: KUKL/SUNDARIJAL/WORKS/NCB/01/80-81 -Sundarijal Water Treatment Branch – 2080-11-09

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – २०८०-१०-०१

पाइपलाइन बिस्तार कार्यको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना – त्रिपुरेश्वर शाखा – २०८०-०९-२८

Invitation for Bids – Lalitpur Branch – 2080-09-24

The Procurement of 15 mm Volumetric Type Water Meter including Fitting and Accessories र Proposal For Service Contract Of Security Guard For The Purpose of Office Security को बोलपत्र/ प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना-2080-09-02

The Procurement of 15 mm Volumetric Type Water Meter including fitting and accessories (IFB No. KUKL/NCB/01/080/081) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०८-१९

प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा संशोधन सम्बन्धी सूचना (KUKL/OS-NCB/3/080/081) – मुख्य कार्यालय – २०८०-०६-२७

प्रस्ताव (KUKL/OS-NCB/02/080/81) सम्बन्धि कागजातमा संशोधन सम्बन्धि सूचना मुख्य कार्यालय – २०८०-०६-१९

Proposal For Service Contract Of Driving Service (KUKL/OS-NCB/3/080/081) – 2080-06-15

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना (KUKL/SQ/ 01/079/080 ) – मुख्य कार्यालय – २०८०-०६-१२

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना (KUKL/SQ/IT/2 /079/080 ) – मुख्य कार्यालय – २०८०-०६-१२

BID ADDENDUM NOTICE No1 – IFB NO: KUKL/OS-NCB/1/080/081 -Main Office – 2023-09-26

१/२” खानेपानी मिटर खरिदकोलागि दरभाउपत्र बारेको सूचना – ललितपुर शाखा – २०८०-०६-०८

BID ADDENDUM NOTICE – IFB NO: KUKL/OS-NCB/1/079/080 -Main Office – 2023-09-21

मिटर रिडिङ्ग (मिटर रिडिङ्ग गर्ने जनशक्ति) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी विद्युतीय प्रस्ताव आव्हानको सूचना- मुख्य कार्यालय – २०८०-०५-२२

Invitation of Electronic Bids – Main office – 2080 -05-14

बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०५-१३

पुन:शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०५-०६

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Thermal Paper – 2023-08-18

पाइप लाइन विस्तार कार्यको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना – ललितपुर शाखा – २०८०-०५-०१

Letter of Intent – Tripureshwor Branch – 2023-07-21

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०४-०४

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of IT Equipment Colocation Service with Network and System Management – Main Office – July 16, 2023

Letter of Intent – Sundarijal Water Treatment Branch – 2080-03-28

Financial Bid Opening Notice – Sundarijal Water Treatment Branch – 2080-03-18

Refilling and Supply of Liquid Chlorine खरीद गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०३-१४

Primary Internet तथा Intranet सेवा खरिद गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०३-०१

Private Cloud Service खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०८०-०२-३०

Notice for Amendment -Tripureshwor Branch -2023-06-09

पाइप लाइन विस्तार कार्यको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना – त्रिपुरेश्वर शाखा – २०८०-०२-२२

Refilling and Supply of Liquid Chlorine को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना -मुख्य कार्यालय – २०८०-०२-१९

Invitation for Bid for the Construction of Guard Quater – Waste Water Operation Division – 2080-02-01

Notice of Intent to Award – Waste Water Operation Division – 2080-02-01

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- पानी / ढल गुणस्तर निर्धारण महाशाखा – २०८०-०१-२५

१/२” खानेपानी मिटर खरिद गर्ने बोलपत्र(e-bidding) आह्वानको सूचना – मुख्य कार्यालय -२०८०-०१-१७

प्राइमरी ईन्टरनेट तथा ईन्ट्रानेट सेवा खरिद गर्ने बोलपत्र(e-bidding) आह्वानको सूचना – मुख्य कार्यालय -२०८०-०१-१७

Re-invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Private Cloud Service – Main Office – April 23, 2023

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना – महाराजगंज शाखा – २०८०-०१-०९

Invitation of Bids – Electro – Mechanical Branch – 2080-01-06

Invitation for Bids – Sundarijal Water Treatment Branch – 2080-01-05

Invitation of Bids for the construction of Sewer Line – Waste Water Operation Division – 2079-12-28

Re-Invitation for Sealed Quotation – Water/Waste Water Quality Assurance Division – 2079-12-28

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना- पानी/ढल गुणस्तर निर्धारण महाशाखा – २०७९-१२-२७

Pre Bid Meeting Minutes for the procurement of Refilling and supply of Liquid Chlorine- 2079-12-26

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – किर्तिपुर शाखा- २०७९-१२-१६

Invitation for Sealed Quotation for the Construction of Sewer Line Including Materials – Waste Water Operation Division – 2079-12-13

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Private Cloud Service – Main Office – March 26,2023

लिक्वीड क्लोरिन खरिदका लागि बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना – मुख्य कार्यालय – २०७९-१२-०८

Invitation for Sealed Quotations -Water/Waste Water Quality Assurance Division- 2079-11-28

Invitation for Sealed Quotations- Main Office – 2079-11-18

सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना – किर्तिपुर शाखा- २०७९-११-०९

Invitation for Bids- Electro- Mechanical Branch – 2079-11-07

Invitation for Bids for the Construction of Sewer Line- Waste Water Operation Division – 2079-09-17

पानी प्रशोधनका लागि आवश्यक केमिकल आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – २०७९-०५-१३

पानी प्रशोधनका लागि आवश्यक केमिकल आपूर्ति गर्ने बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना – २०७९-०३-१०

सूरक्षा सेवा (NCB/03/2078/079) खरीद प्रकृया रद्द गरिएको बारे – २०७९-०२-२७

Invitation for Sealed Quotations for the construction of Sewer line including materials- Waste Water Operation Division, Jawalakhel -2079-01-29

Notice of Intent to Award- Waste Water Operation Division(Jawalakhel)-2079-01-29

Notice of Intent to Award- Waste Water Operation Division(Jawalakhel)-2079-01-13

Invitation Of Bids for the construction of Sewer Line including Materials- Waste Water Operation Division(Jawalakhel)-2078-12-16

Notice for Addendum- Waste Water Operation Division(Jawalakhel)-2079-01-05
Invitation Of Bids (E-bidding only)- Waste Water Operation Division(Jawalakhel)-2078-12-15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मुख्य कार्यालय)- २०७८-११-२६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मुख्य कार्यालय)- २०७८-११-२६

Invitation for Bids -Waste Water Operation Division (Jawalakhel) – 2078-11-20
    Notice for Addendum1: Waste Water Operation Division- Jawalakhel (2078-11-30)
    Notice for Addendum2: Waste Water Operation Division- Jawalakhel (2078-12-01)

Invitation for Bids for the Drilling of the new deep tube wells at different sites of Kathmandu Valley – 2078-11-05

अनलाईन मार्फत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने बारे सूचना -२०७८-१०-१८

अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धि सूचना -२०७८-०९-०९

सुरक्षा सेवा करारको बोलपत्र(e-bidding) आह्वानको सूचना -२०७८-०८-२९

Construction of Retaining wall को बोलपत्र(e-bidding) आह्वानको सूचना -२०७८-०८-०२


शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (क्षेत्रपाटी शाखा)- २०७८-०७-२४

अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको बारे सूचना – २०७८-०७-१२

अनलाईन मार्फत महशुल भुक्तानी सेवा संचालन गर्ने कार्यको TOR, निवेदन र सूचना – २०७८-०७-१२

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना – २०७८-०७-१२

½” Water Revenue Meters आपुर्ती गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना
बोलपत्र नं. एनसिबि ०१/२०७८/०७९
(प्रकाशित मिति: २०७८-०४-१४)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण सूधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७८-१-७)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-२०)


बोलपत्र श्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-०४)


१/२ “ पानी मिटरको बोलपत्र अश्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे
(प्रकाशित मिति: २०७७-१२-०४)


सामाग्री सहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी वोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-११-२०)


खानेपानी लिक मर्मत/ढल मर्मत तथा सरसफाईको लागि निर्माण ब्यवसायीलाई मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-११-१६)

अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१०-२६)

QR Code सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति: २०७७-१०-२६)

खानेपानी चुहावट मर्मतको लागि सामाग्री खरीदको बोलपत्र आह्वान
(बोलपत्र नं. एनसिबि ०४/२०७७/०७८ )
(प्रकाशित मिति: २०७७-०९-२७)

½” Water Revenue Meters आपुर्ती गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको सूचना
बोलपत्र नं. एनसिबि ०३/२०७७/०७८
(प्रकाशित मिति: २०७७-०९-१६)

½” पानी मिटर खरीदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना– २०७७-०९-०५

बोलपत्र (e-bidding) स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना -ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-०५

सामाग्रीसहित ढल लाइन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना – ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-१५

बोलपत्र (e-bidding) स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना -ढल सञ्चालन महाशाखा, सुन्दरीघाट – २०७७-०६-०५

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना(२०७७/३/२४)-ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना(२०७७/३/१६)-ढल महाशाखा

सिलबन्दी बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२३) – क्षेत्रपाटी शाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना(२०७७/०२/३१) -ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको पुरक सूचना (२०७६/१२/१९)- ढल महाशाखा

सामाग्रीसहित ढल लाईन निर्माण सुधार कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७६/११/२१) – ढल महाशाखा

Supply and Installation for the Upgradation of computerization and Automation of KUKL Billing and Accounting System(Lot 2) – PMU – 25 November 2019

Notice of Intent to Award – PMU – 11 July 2019

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

Water Revenue Meter सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र (e-bidding) आह्वानको संशोधन सुचना

खरिद संझौता गरिएको सुचना

बोलपत्र आह्वानको सुचना

Notice of Intent to Award

स्कुटर र मोटरसाइकल खरीदको लागि सुची तयार गर्ने सम्बन्धीको सूचना

बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

KUKL-W-03-22 Addendum 2

KUKL-W-03-22 Addendum 1

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Capacity Development of KUKL : Public Notice on RFP Issuance

Capacity Development of KUKL: TOR

Capacity Development of KUKL: REOI Notice

Capacity Development of KUKL: Synopsis of shortlisting criteria

Letter of Intent to Award Contract for Modernization of KUKL and Branches

आर.सी.सी. ह्युम पाईप तथा कलर सप्लाई गर्ने कामको बोलपत्र आव्हानको सूचना

KUKL-W-02-24

आ.व. २०७४-०७५ को लागि सुची विवरण