Water Distribution Schedule

Main Office:

खानेपानी वितरण तालिकामा फेरवदल हुने बारेको सूचना – २०७८-०२-३१

बाँसबारी पानीपोखरीबाट पानी बितरण गरिने सम्बन्धी सूचना (२०७७-०९-२८ देखि लागु) दश दिन बिराएर

महांकालचौर पानी बितरण तालिका (२०७७/९/११ देखि लागु) छ दिन बिराएर

बाँसबारी पानीपोखरीबाट पानी बितरण गरिने सम्बन्धी सूचना (२०७७-०४-०१ देखि लागु) पाँच दिन बिराएर

महांकालचौर पानी बितरण तालिका (२०७७/३/३ देखि लागु) पाँच दिन बिराएर

महांकालचौर पानी बितरण तालिका (२०७७/१/३ देखि लागु) आठ दिन बिराएर

Mahankalchaur Branch:

Mahankalchaur

Kapan

Dhumbarai1

Dhumbarai2

Dhumbarai3

Nilopul

Kritipur Branch:

Kirtipur

Tripureshwor Branch:
Tripureshwor1,Tripureshwor2, Tripureshwor3, Tripureshwor4, Tripureshwor5, Tripureshwor7, Tripureshwor8

Maharajganj Branch:

Maharajgunj Branch – २०७८-०९-१२

Madyapur Thimi Branch:
Madhyapur1, Madhyapur2, Madhyapur3

Lalitpur Branch

Chetrapati Branch

माहांकालचौर Branch

Baneshwor Branch

Bhaktpur Branch